SZAKMAI KÉPZÉS

A képzés több tananyag blokkból, a rendszerállítás elmélete és módszertana, mentálhigiénés alapismeretek, gyakorlati tapasztalatokra felépülő moduláris jellegű képzés, mely megfelel a nemzetközi képzési előírásoknak (DGfS), és tartalmazza a rendszerállítás végzéséhez szükséges mentálhigiénés alapismereteket és önismeretet is.
A modulok során a képzés gyakorlati szemléletű. A törzsanyag összefoglalása és elméleti váza kerül ismertetésre. Ezt követően helyzetgyakorlatokon keresztül az első modultól kezdődően mind egyéni mind csoportos formában vezetnek a képződők rendszerállításokat. Cél az, hogy biztonságos körülmények között, tanári jelenlétben kezdjék meg a saját vezetői tapasztalatok gyűjtését, a folyamatok átlátását, megértését. További cél, hogy az elmélet és a gyakorlat összekapcsolt legyen az egész tanulás során.
A felnőttképzési törvény engedélyezési körén kívül eső oktatás.

A mentálhigiénés képzésrész célja rendszerállítási ismeretekhez szorosan hozzá tartozó pszichológiai, mentálhigiénés háttér elsajátítása. Az elméleti ismeretanyagot e-learning formájában osztjuk meg a hallgatókkal 10 tanegységben (kapcsolódva az rendszerállítás elméletéhez és módszertanához) a második képzési évben.

A rendszerállítás gyakorlása a második évben kezdődik meg. A résztvevőnek az elméleti képzés lezárultát követően 12 hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy a gyakorlati területen előírt óraszámokat (alkalmakat) is teljesítse – természetesen az óraszámok teljesítését az elméleti képzéssel párhuzamosan is végezheti.  Előírt gyakorlati tapasztalatok: 5 nap gyakorlócsoport co-tréneri felügyelet mellet. 5 nap peer csoport. 5 nap vezető tréner jelenlétében történő vezetés gyakorlás szupervízió biztosítása mellet. 10 hospitálási nap engedélyezett állítóknál. Legalább 4 hospitáló napot a vezető trénertől különböző elismert állítónál kell teljesíteni!

Költségek

A képzés díja a 2. évben hétvégi modulonként fizetve 50.000,- Ft, egy összegben fizetve kedvezményt biztosítunk.  A gyakorló napok képzési díját tartalmazza a modul díja (10 alkalom kötelező). Szupervizionált vezetés 10.000,- Ft/ alkalom (5 alkalom kötelező). Vizsgadíjak 3×15.000,- Ft (elméleti és gyakorlati vizsgák)

Képzés célcsoportja

A képzés elsődleges célcsoportja azok a pszicho-szociális területen dolgozó szakemberek, akik szeretnék elsajátítani a rendszerállítás módszerét, hogy saját munkájukba integráltan vagy önállóan képesek legyenek azt alkalmazni ügyfeleik érdekében.  A képzés másodlagos célcsoportja azok az érdeklődő emberek, akik szeretnének önismeretükben mélyülni, s ehhez szívesen választanák a rendszerállításra alapozott önismereti munkát. S ennek befejezését követően kívánnak arról dönteni, hogy szeretnék-e szakmai szinten elsajátítani a rendszerállítási módszert vagy sem.

Részvételi feltételek

A képzésre a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével lehet jelentkezni. A képzésbe lépés minimum feltétele érettségi bizonyítvány megléte és az első Önismereti év sikeres elvégzése. A mellékelt jelentkezési lapot a kepzes.rendszerallitas@gmail.com címre kérjük visszaküldeni.  A jelentkezést követően a jelentkezők egy felvételi beszélgetésen vesznek részt. A képzés minőségének biztosítása érdekében 10-15 fő közötti létszámú csoport indul!

Bővebb információ: kepzes@rendszerallitas.hu