A CSALÁDOM VISSZHANGZIK BENNEM. – ÖNISMERET

Az első év célja, hogy hozzájáruljon a résztvevők, önismeretének növeléséhez, és a reális én-kép kialakításához. A képzés olyan tanulási folyamat, amelyért a vezetők és a csoport tagjai közösen felelősek. Mind egyéni, mind csoportos formában a reflektív élményfeldolgozás lehetőségét teremti meg. A képzés kiemelt célja az, hogy rendszerállítás iránt érdeklődést tanúsító embereknek módszer specifikus eszközöket mutasson, melyekkel gazdagíthatják életüket és világlátásukat. A képzés küldetése a résztvevők pszichológiai kultúrájának saját élményű erősítése, a kapcsolati készségek formálása. A képzés további célja, hogy a saját élményeken keresztül megalapozza a rendszerállítási szakmai képzést. A szakmai képzési év alapjai teremtődnek meg az első önismereti év során (készségek, világlátás, alapfogalmak).

A képzés kompetencia készletre gyakorolt hatásai kiemelten az alábbi területeken mutatkoznak meg:

az önismeret területén;
a mentális egészség megerősítése területén, azon keresztül, hogy a csoportfolyamatokban kiemelt hangsúlyt kap a testi érzetek és élmények átélésének támogatása, a testelme tartalmak tudatosítása;
az önreflexió és önfeltárás területén szóban és írásban;
az érzelmi önszabályozás és a figyelem irányításának területén;
metaforikus és képi gondolkodás fejlesztésében, s ezen keresztül az érzelmi intelligencia és intuíció fejlesztésében.

Ezen képzés során alapvetően rendszerállítással és mentálhigiéné valamint pszichológiai területek alapfogalmainak, elméleteinek gyakorlatba ültetésével kapcsolatos kompetenciák fejlődnek a résztvevőknél. Ezen elméleti tudások készségszintű gyakorlása az önismeret mélyítéséhez, pontosításához járul hozzá.

A képzés során megteremtődik egy közös nyelvi felület, melynek segítségével elvégezhetővé válnak a specifikus gyakorlatok. Ez a közös nyelvi felület is megalapozza a következő szakmai képzési évet.

A képzés elsődleges célcsoportja azok a pszicho-szociális területen dolgozó szakemberek, akik szeretnék elsajátítani a rendszerállítás módszerét, hogy saját munkájukba integráltan vagy önállóan képesek legyenek azt alkalmazni ügyfeleik érdekében. A képzés másodlagos célcsoportja azok az érdeklődő emberek, akik szeretnének önismeretükben mélyülni, s ehhez szívesen választanák a rendszerállításra alapozott önismereti munkát. S ennek befejezését követően kívánnak arról dönteni, hogy szeretnék-e szakmai szinten elsajátítani a rendszerállítási módszert vagy sem.

A képzésre a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével lehet jelentkezni. A képzésbe lépés minimum feltétele érettségi bizonyítvány megléte. A mellékelt jelentkezési lapot a kepzes.rendszerallitas@gmail.com címre kérjük visszaküldeni. A jelentkezést követően a jelentkezők egy felvételi beszélgetésen vesznek részt. A képzés minőségének biztosítása érdekében 10-15 fő közötti létszámú csoport indul!

A 10 modul képzési díja az 1. évben hétvégi modulonként fizetve 32.000,- Ft, egy összegben fizetve kedvezményt biztosítunk.

Az önismereti képzési program tananyagegységei

 • 1. Egység

  Bevezetés, ismerkedés, szerződéskötés, elméleti alapok. Anya, apa, helycsinálók.

 • 2. Egység

  Generációs testvér sorok.

 • 3. Egység

  Felmenők – férfi/női sorok.

 • 4. Egység

  Én és a „batyum”, kötések a családrendszeremben, életem legfontosabb témái.

 • 5. Egység

  Amivel még nem tudtunk megküzdeni – baleset, betegség, öngyilkosság.

 • 6. Egység
  (Indító program 1)

  Fogantatásom előtti 9 hónap – fogantatásom – magzati trimeszterek.

 • 7. Egység
  (Indító program 2)

  A születés négy mátrixa.

 • 8. Egység

  A sérült belső gyermek.

 • 9. Egység

  A gyógyuló belső gyermek – bennem élő nő- férfi (alap archetípusok).

 • 10. Egység

  A benső gyermek és a halál, a sors, a szülőföld, a világ. Zárás, értékelés.