Jó hely a szívben – a párkapcsolatok alkímiája 3.

Lekötött párkapcsolati tőkék I.

„…vagy túl sok adósságot halmoztam fel, tehát kárt okoztam a hitelezőimnek, vagy kiábrándítottam őket, mert nem viszonoztam azt, amit adtak nekem, vagy én adtam nekik túl sokat, amit ők nem viszonoztak (tehát ők az adósaim), és én érzem magam csalódottnak. Mindkét esetben inszolvencia –állapotot kell bejelentenem, és nincs lehetőségem egy új kapcsolatra:”

Peter Orban: A szeretetből fakadó erő, 29. oldal

Ezek azok a lelki energiák, melyek belső önmunkával mobilizálhatók, ha szükséges megmozdítani őket. Az egyes lekötési típusoknál utalunk arra is, hogy mire célszerű irányítani az önmunkát, ha fel akarjuk szabadítani a potenciált.

Inszolvencia

Inszolvencia esetén a párkapcsolati tőke lekötött és nincs elég potenciál egy új párkapcsolathoz. Az inszolvencia két módon jöhet létre, egy nagy lekötött párkapcsolati „adósság” révén illetve több kicsi lelki adósság révén.

Egy Nagy. Ha véget ér egy hosszú kapcsolat (elhagyás, megcsalás, „elfejlődés”, gyermekek kirepülése, gyermek halála, partner halála miatt és így tovább) s abban sok lekötött érzelmi energia marad bezárva – ez egy nagy adósság. Itt nagyon gyakran megrekedt gyász vagy fel nem vállalt indulatok okozzák azt, hogy lekötődik a lelki energia. Ezeket célszerű a munka előterébe helyezni.

Sok Kicsi. Ha a lélekben partnerek hosszú sora gyűlt össze, akiknek nincs jó helyük a szívben – több kicsi összeadódott adósság van jelen. Ez a gyakorlatban a párkapcsolati sor rendezetlenségét jelenti. Orvoslása során a korábbi partnereknek jó helyet kell biztosítanunk a szívünkben. Ezen keresztül jutunk el mind a másik, mind önmagunk választásának tiszteletéhez.

Az ilyen típusú tőke lekötöttség jelezheti a parentifikációs problémákat az eredetcsaládban (lásd parentifikáció), de utalhat ikervesztésre is (lásd thanatosz tőke vagy palliatív tőke), jelezheti a korábbi fontos kapcsolatok kizártságát is akár az érintett, akár a szülők, klán tagok szintjén.

Összességében inszolvencia esetén a partnertörténelemben lekötött a tőke. Amíg nem tudjuk elvégezni az érzelmi feldolgozó folyamatokat (gyászmunka, megbocsátás, tiszteletadás, konfliktusfeloldás és így tovább) nincsen szabad vegyértékünk az új kapcsolódásra, vagy úgy teszünk mintha volna, de rövidesen kiderül, hogy ez nincs így.

Felhasznált irodalom: Peter Orban: A szeretetből fakadó erő, Bioenergetic Kft, Budapest, 2003.

A rendről és a szabadságról

“Van, aki a nagy szabadságot keresi, ám zöld rétek helyett az állatkertben köt ki.”

“Szeresd önmagad!” – ma divatos szlogen. Csak két probléma van vele: a “szeresd” és az “önmagad”. 

Szeretni ugyanis nem lehet kapcsolódás nélkül. A kapcsolódásban pedig mindig van valami rend.

Erről a rendről sokan a szabadság nevében mondanak le. Ám a rendet nem lehet kikerülni. A rend az, ami formát ad a szeretetnek. 

Ha csak az élvezetem érdekel, akkor a testem ketrece lesz a rend számomra. Az ilyen szabadságba könnyű belebetegedni.

És mindenki eldöntheti azt is, hogy önmagát pusztán állatként akarja-e megélni.  A szeretet rendje szabadságot ad rá, hogy észrevegyünk ennél valami többet. 

Jó hely a szívben – a párkapcsolatok alkímiája 2.

„…ezek az üzletek „a föld alatt” zajlanak, és nem terjed ki rájuk a tudat kontrollja.”

Peter Orban: A szeretetből fakadó erő, 32. oldal

Párkapcsolati tőke

Egy férfi vagy nő párkapcsolati történelmének elemzése során érdemes támaszkodni az Orban féle párkapcsolati tőke megközelítésre, hiszen a gyakorlatban jól használható annak feltérképezésére, hogy kapcsolati potenciálunk hogyan alakul. Nézzük, az ő megközelítése szempontjából milyen alap törvényszerűségek hatnak a párkapcsolati életünkre, hogy alakul párkapcsolati potenciálunk (tőkénk).

A párkapcsolati tőke (potenciál) egy háttérben meghúzódó erő, mely befolyásolja a kapcsolati képességünket, készségünket.

Az az alapismérve a párkapcsolati tőkének, hogy a komoly, stabil, hosszú távú „befektetésekben” (ahol a befektetés=elkötelezettség) tud jól virágozni, gyümölcsözni. Ilyeneket keresünk tehát ösztönösen. Ilyenkor az egész emberrel köteleződünk el, nem csak valamilyen aspektusával.

Van, amikor csak az ember egyes ismérveibe (aspektusok) történik befektetés (pozíció, származás, pénz, testalkat, életkor és így tovább) ebben az esetben, ha megváltozik az ismérv valamilyen módon, akkor megkérdőjeleződik maga a kapcsolat is.

Orban első szabályszerűsége a párkapcsolati tőke nagyságára vonatkozik. Megközelítésében minden ember kezdetben 100 % befektethető tőkével rendelkezik, ám az egyes emberek 100 %-a össze nem hasonlítható egymással. A csalódások elkerülése végett jó, ha hasonló nagyságrendű tőkével bír a pár mindkét tagja. Így az adok és kapok kiegyensúlyozott működésének nagyon jó esélye van.

A párkapcsolati tőke átadása és elfogadás a mindennapokban történik. A pozitív és a negatív cselekedetekben egyaránt működik. Ez az adás és kapás gesztusa. Itt fontos az egyensúly szempontjából ha az adás során a táplálás van előtérben, akkor arra törekszünk, hogy amit kaptunk annál kicsit többet adjunk vissza.

Ha a bántás kerül előtérbe az adásban, akkor arra fontos ügyelnünk, hogy kicsit kevesebben adjunk vissza, mint kaptunk. Ha túl szemérmesek vagyunk az elégtétel vétel aktusában, akkor a párkapcsolati kígyós/ békás lelki üstünk fortyogását indítjuk el, mely fortyogás megágyaz a későbbi kataklizmáknak. Minél inkább kifejezésre kerül minden érzelem, annál inkább növekszik a kapcsolat, annál inkább stabilizálódik. Hiszen nem csak abban osztozunk, ami szép, hanem azt is kibírjuk együtt, ami nem az. Ezen folyamatban indul el az idealizáció teréből a realizáció terébe a kapcsolat azon keresztül, hogy egyre pontosabban látjuk a másikat.

Fontos azzal tisztában lennünk, hogy a párkapcsolat nehéz szolgálat, melyben sokféle módon el-adósodhatunk a másiknak. Ám sokféle ajándékkal is meglephetjük társunkat. A párkapcsolati erőtér elemzésekor fontos annak tudatosítása, hogy az eladósodottság, a lekötött lelki tőke, gyakran vezethetők vissza eredetcsalád vagy transzgenerációs (klán) hatásokra. Röviden összefoglalva két klán lép egymással párkapcsolatba a pár tagjain keresztül, nem az egyes emberek.

Felhasznált irodalom: Peter Orban: A szeretetből fakadó erő, Bioenergetic Kft, Budapest, 2003.

A bátorságról

KÉRDÉS: „Ugye ismered a mesét a fiúról, aki útra kelt, hogy megismerje a félelmet? Azt is tudod, hol találta meg?”

VÁLASZ: „A hitvesi ágyban.”

A szexuális vágyhoz nem kell hősnek lenni, a vágy ösztönösen ébred mindenkiben. A másik emberrel való megéléséhez viszont már kell bátorság. A férfiaknak és a nőknek egyaránt megvannak a félelmei. Az idézet viszont ennél többről is szól. A hitvesi ágy nem pusztán a vágy megélésének a helye. Az ágyhoz nemcsak a szexualitás kötődik, de a születés és a halál is.  A felelősség végső soron az életért vállalt felelősség, és ha gyermekünk születik, akkor mélyebben is megértjük: az élet nem pusztán a saját életünk. A sajátunkon keresztül az utódokért is felelősséget vállalunk. Ezt megérteni nem könnyű, de megélni és vállalni nemcsak az örömét, de a terhét is a következményeknek… valóban félelmetes.